Nietzsche contra Wagner

Friedrich NietzscheEn av Wagners beste venner gjennom store deler av livet var den mye yngre filosofen, filologen, musikkjenneren, og provokatøren Friedrich Nietzsche, kjent som en av 1800-tallets største intellektuelle. Etter mange års vennskap ble det imidlertid brudd mellom de to, og Nietzsche utga like før hans endelige psykiske kollaps i 1889, en bok, der han samlet all sin kritikk av Wagner (mye av det allerede publisert).

I tråd med sin sedvanlige forkjærlighet for provokasjon begynte Nietzsche med å advare andre tyskere mot å lese boken, siden den ikke var ment for dem (den var dog på tysk). Kortfattet uttrykte Nietzsche en viss beundring for Wagner, og hans forsøk på å uttrykke sin egen lidelse og lengsel i korte stykker. Like etter gikk han imidlertid til frontalangrep på Wagners større og mer pompøse verker. Spill for galleriet, og ikke ordentlig musikk, i følge Nietzsche.

Nietzsche mente at musikken skulle være dyp, øm, elegant, og dyptpløyende. Dette var etter hans mening i det store og hele ikke oppnådd i tysk musikk, herunder Wagner. Wagners musikk, mente han, var useriøs og overdramatisk, og han påsto at Wagner med dette prøvde å skremme lytteren, eller nærmest krenke ham, med musikk. Han så Schopenhauer, og gjennom ham også Wagner, som farlige fiender av livskraften. De var sykelige, dekadente representanter for en kultur og en sivilisasjon i fritt fall.

Kort sagt var det altså noe sykelig og livsfornektende ved Wagner og hans musikk, slik Nietzsche så det. Han mente også at Wagners omfavnelse av kristendommen i sine senere år bare bekreftet denne svakheten og sykeligheten. Det var sterke ord om den mannen han tidligere hadde beundret mer enn noen annen.

Noen mener at Nietzsches kritikk av Wagner kan stå som en kritikk av operaen som kunstform, at det er noe banalt, sykelig, og dekadent ved hele konseptet. Men millioner av mennesker verden over avviser et slikt synspunkt, ved å frekventere forestillingene basert på verkene til Wagner, Verdi, Mozart, og de andre store komponistene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *