Hei, og velkommen til disse sidene om opera, og alt som har med musikalsk drama å gjøre! Her finner du det meste, som kan gi deg mer innsikt i denne kunstarten, og svar på mange av de spørsmålene folk typisk har, om opera som sjanger. Det er jo ikke hverdagskost for nordmenn å gå i operaen, så disse nettsidene er her for å bringe deg litt nærmere en forståelse av en kunstform, som dessverre får alt for liten oppmerksomhet i dagens medievirkelighet.

For det første så får du her forklart hva opera egentlig er for noe, og hvordan den kombinerer mange ulike elementer: sang, musikk, dans, skuespill, scenedekorasjon, koreografi, og så videre. De største bestrebelser er gjort for å forsøke å unngå, at denne innføringen får en alt for teknisk karakter, det er forklart på et hverdagslig språk, som alle kan forholde seg til. I tillegg finner du mye informasjon om den rollen orkesteret spiller i operaen, som kort sagt bare har blitt viktigere og viktigere gjennom århundrene. Komponistene har nemlig gått litt bort fra operaen som en slags sangforestilling, og søkt å lage en mye mer helhetlig opplevelse for publikum.

På mange av disse sidene finner du også informasjon om de største geniene som alle som kjenner operaen bør ha en viss kjennskap til: det gjelder i aller første rekke Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, og Richard Wagner. Et innblikk i hvordan disse jobbet med sine komposisjoner, gir et bedre grunnlag for å forstå hvordan operaen har utviklet seg over tid.