Richard Wagner – evig kontroversiell

Richard WagnerRichard Wagner ble født i Leipzig i 1813, omtrent på samme tid som Giuseppe Verdi. Han jobbet som komponist, teoretiker, skribent, og dirigent, men er først og fremst for sine storslagne operaer. Selv likte han å kalle sine operaer for musikkdramaer.

Noen tydelige kjennetegn går igjen i verkene til Wagner. Musikkspråket er kromatisk og strukturen er i hovedsak kontrapunktisk. Den harmoniske utformingen er svært fyldig, og han gjorde dessuten hyppig bruk av ledemotiver. Et ledemotiv eller leitmotif er et tema i musikken (i en opera, men mye senere for eksempel også på film) som knyttes til en person eller kanskje også et sted eller en spesiell handling eller begivenhet.

Wagners store idé var det han kalte et Gesamtkunstwerk, et enhetlig kunstverk som tar inn i seg mange forskjellige kunstformer, tema, og problemstillinger. Høydepunktet i Wagners standhaftige arbeid med å produsere et Gesamtkunstwerk, er Ringen (også kalt Nibelungenringen), som av mange regnes som det nærmeste verden har kommet et virkelig Gesamtkunstwerk.

I musikkhistorien har dette bidratt til å gi Wagner en fremstående posisjon. Hans musikk hadde i seg mye av det som skulle komme senere, som for eksempel den videre utvikling av den kromatiske skalaen i retning tolvtonemusikken. Hans bruk av de mange Leitmotiv, har også inspirert musikere og andre kunstnere helt frem til i dag.

Wagner hadde et mildt sagt turbulent privatliv i tillegg til at han var en særdeles offentlig og kontroversiell person, i sin tid en av Europa fremste og til dels mest beryktede kjendiser. Han hadde et tragisk syn på livet, som ofte også kommer til uttrykk i hans musikalske verker. Mot slutten av livet vendte han seg i desperasjonen til kristendommen, og ble nyfrelst. Samtidig tok han del i den tiltagende kritikken av jødenes oppførsel, som fant sted i verden, på slutten av det 19. Århundret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *