Wagner og hans kilder til inspirasjon

Wagner and his sources of inspirationWagners fremste kilder til inspirasjon er ukjente for de fleste og på mange måter overraskende selv for den jevne operagjenger. De to store inspirasjonskildene var ikke komponister eller musikere, men filosofen Arthur Schopenhauer og forfatteren Mathilde Wesendonck.

Det var Georg Herwegh som i 1854 kom på å introdusere den schopenhauerske filosofi til Wagner. Det er ikke fort gjort verken å oppsummere denne filosofien eller den innflytelsen den skulle få på Wagner og hans verker, men kort fortalt så er det schopenhauerske syn på mennesket og livet dypt og inderlig pessimistisk. Livsglede ble, i Schopenhauers filosofi, nærmest en vits. Livet hadde jo på ingen måte noen mening, i følge filosofen, det var heller snarere en farefull seilas der båten ble kastet fra skjær til skjær inntil den endelige grunnstøting – døden.

Schopenhauer mente at det for mennesker flest lite annet var å gjøre enn å streve for å overleve, og selv de som hadde nok til å overleve (som han selv, som kom fra en velstående borgerlig familie) kjedet seg gruelig og hadde lite annet å se frem til døden. Slik Schopenhauer så det, kunne det ikke være så fryktelig galt å ta sitt eget liv, men en stor tabbe å forplante seg og plassere andre i ens egen vanskelige situasjon. Selv mente han at et liv preget av stoisk likegyldighet var det beste, siden livet uansett går opp og ned, uten at en selv kan gjøre så mye med det. Denne tenkningen kom til å prege Wagner, som på denne tiden var i store økonomiske og emosjonelle vansker. Men selv da det gikk bedre for ham, vendte han seg ikke bort fra den store filosofen.

Den andre kilden til inspirasjon var altså Mathilde Wesendonck, kona til en stor tilhenger av Wagner. Komponisten ble besatt av henne, men siden hun var gift (han var også gift, men tok det ikke så nøye) var det lite som kunne gjøres. Hans verk Tristan og Isolde stammer fra den lengsel som Wagner opplevde, i sin ulykkelige kjærlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *